Papír alapú oktatás anyaga

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon felső tagozatos tanulók számára, akik papír alapon kérték a tananyagot, a következő feladatokat tartalmazó levél kiosztására

2020. április 28-én, kedden 8 és 14 óra között

kerül sor az emeletes iskola portáján!

Nyomatékosan kérem, hogy a tanulás folyamatossága és szükségessége érdekében az átvételről minden család gondoskodjon!

Létavértes, 2020. április 23.

Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása:

Hurrá! Újra kezdődik az iskola!

Kedves Szülők, Diákok!

Szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy pihenőnk lejárt. A tanítási-tanulási tevékenységünk folytatódik, ott és úgy, ahogyan abbahagytuk, vagyis digitális formában.

Sajnos még nem látjuk az alagút végét, nem tudjuk, meddig tart az iskolák bezárása. A munka azonban nem állhat meg, a tanmeneteink szerint folytatjuk a teendőinket.

Megkérek tehát minden diákot, csütörtökön reggeltől a szorgalmi időszaknak megfelelően kezdjen neki a tanulásnak! Mi, pedagógusok a lehető legtöbb eszközzel, teljes tudásunkkal igyekszünk minél több ismeretet eljuttatni hozzátok. Nagyon fontos, hogy a kapott információk alapján dolgozzatok, pontosan, időre küldjétek vissza a kért feladatokat, hiszen a mutatott munkátok alapján kell értékelnünk Benneteket!

Felhívnám a figyelmet arra, hogy az új formát öltött tanítás-tanulási folyamatban nagyon fontos a következetesség, a kitartás, s a megfelelően kialakított napirend. Az időben felkelés, az órarend szerinti délelőtti tanulás, a feladatok megoldása, néha kis kinti mozgással társulva (természetesen a saját udvaron), s az időbeni étkezések!

Kérem a Szülőket, fordítsanak ennek ellenőrzésére nagy gondot! Az elmúlt időszakban, különösen a felsősöknél gyakran tapasztaljuk, hogy késő éjszaka még gép előtt vannak a gyerekek! Ezt ne engedjék! A nap közbeni munkavégzés sokkal hatékonyabb és egészségesebb! A tanulás után pedig pihenni szükséges, ami ne gép mellett történjen! Számos lehetőség van helyette: mozgás a szabadban, közös munka a szülővel, olvasás, filmezés, társasjáték, s sorolhatnám. Ezen kívül az alvásról sem feledkezzünk meg! Ha mindezt betartjuk, akár hasznossá is válhat a család, a szülő-gyermek kapcsolata szempontjából ez az egyébként nem könnyű időszak.

Hogy minden jól alakuljon, azonosuljunk a bölcs, középkori szerzetesek szlogenjével:
„Ha megtartod a rendet, a rend is megtart téged!”

Jó munkát, jó egészséget kívánok!

Létavértes, 2020. április 15.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Húsvéti jókívánság

Kedves Szülők, Diákok!

Magam és pedagógustársaim nevében köszönöm, hogy az eltelt valamivel több, mint 3 hétben partnerek voltak/voltatok abban, hogy a veszélyhelyzet miatt elkezdett digitális oktatás iskolánkban is megvalósulhasson! Nem egyszerű ez a feladat egyik fél részéről sem! Ehhez hozzájárul az a tény, hogy sajnos nincs minden családnál olyan eszköz, amelynek segítségével akár a KRÉTA rendszer, akár a Google Classroom használata megoldható lenne. Sok segítséget nyújt a közösségi oldal használata is. Ezeknek köszönhetően, szinte minden tanulóval van valamilyen kapcsolatunk, látjuk, hogy dolgoznak. Mivel ez közös ügy, együttműködés, elfogadás, s támogató hozzáállás nélkül nem boldogulunk! A továbbiakban is erre kérek mindenkit!

Most egy kis pihenő következik, hiszen 2020. április 9-én kezdetét veszi a tavaszi szünet, mely április 14-ig tart. Ehhez még egy plusz napot kap minden diákunk, hiszen az iskola munkatervében április 15-re Tankerületi Szakmai Napot terveztünk, ami azonban a jelenlegi helyzetben nem megvalósítható. A tanulás nélküli napot megkapják a diákok, mi pedagógusok pedig egyeztető online beszélgetés keretében nézzük át későbbi teendőinket.

Ennek megfelelően a szünet előtti utolsó tanítási nap április 8.(szerda), a szünet utáni első
tanítási nap április 16.(csütörtök) lesz. Ebben az időszakban mind a KRÉTA, mind a Google
Classroom ajtajait becsukjuk jelképesen, s átadjuk a teret a kikapcsolódásnak, pihenésnek,
feltöltődésnek!

Kívánom, hogy ez a hét minden család számára kellemesen teljen! Vigyázzunk magunkra és egymásra! Vírusmentes, békés, meghitt húsvéti ünneplést kívánok mindenkinek!

husvet2020

Létavértes, 2020. április 7.

Üdvözlettel: Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Tájékoztatás az általános iskola 1. évfolyamára történő beiratkozásról

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik.

Jelen tájékoztató levél a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába.

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap elérhetőségen talál meg.

A beiratkozás szakaszai:
A beiratkozás két szakaszban történik:
1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra  között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik

 • nem állami fenntartású általános iskolába, vagy
 • állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni.

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index oldalon találhatja meg.

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

 • olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola¹.
 • a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába² kívánják beíratni.

¹A hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye.

²A hatályos jogszabályok [a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50. § (6) bekezdése alkalmazásában a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 22. § (6)bekezdése] alapján életvitelszerű ott lakásnak minősül, ha a tanulónak a kötelező felvételt biztosító iskola körzetében van a lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye. Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/21-es tanév első napján történik meg:

 • A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány
 • A gyermek nevére kiállított TAJ kártya
 • A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány
 • Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról
 • Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan

Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén – az adatok megadását követően – az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

 • Iskolánk esetében a második szakaszban van lehetőség a beiratkozás folyamatának ügyintézésére. Megkérem azokat a szülőket, akik be szeretnék íratni gyermeküket a Létavértesi Arany János Általános Iskolába, minél hamarabb jelezzék azt az aranyjanos.letavertes@gmail.com e-mail címre küldött levéllel! Az e-mailben írják meg gyermekük nevét, születési helyét és idejét, édesanyja nevét, lakcímét és jelenlegi óvodája nevét, illetve saját telefonszámukat!
 • Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, lehetőséget biztosítunk a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni.
 • Intézményünkben a jelentkezések személyes benyújtására naponta 8-16 óráig van lehetőség előzetes időpont egyeztetés után.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét.

Amennyiben további kérdésük van, keressék iskolánkat az +36 52 585 023 telefonszámon vagy e-mailben, az aranyjanos.letavertes@gmail.com címen!

Köszönöm együttműködésüket!

Létavértes, 2020. április 6.

Tisztelettel:
Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Papír alapú oktatás anyaga

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy azon felső tagozatos tanulók számára, akik papír alapon kérték a tananyagot, a feladatokat tartalmazó levél kiosztására

2020. március 24-én, kedden 11 és 13 óra között

kerül sor az emeletes iskola portáján!

Kérem, hogy a tanulók ebédének felvétele előtt vagy után feltétlenül jöjjenek érte a csomagokért! Tanulni mindenkinek kötelező, amit csak a tananyag ismeretében tehetnek meg a diákok! Az átvételről minden család gondoskodjon!

Létavértes, 2020. március 23.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Digitális munkarend bevezetése 3.

Tisztelt Szülők!

A mai naptól érvénybe lépett az új tanulási rend. Ennek érdekében a tantestület értekezett a lehetőségeket illetően. Innentől kezdve minden diákunk internet segítségével kapja meg a tananyagot, a feladatlapokat, a teszteket, a gyakorló feladatokat. Ez a hét még a próbálkozás időszaka. Előkészítésként az osztályfőnökök minden szülővel (akit telefonon el tudtunk érni az általuk megadott elérhetőségeken) felvették a kapcsolatot a délelőtt folyamán, s egyeztettek a KRÉTA rendszer hozzáférése, az étkeztetés és a tanulók felügyelete témákban.

Az étkeztetésről az Önkormányzat gondoskodik. Az iskolában leadott igénylőlapokat továbbítottuk az illetékeseknek. Felhívom a figyelmet, hogy ennek hiányában nem lehet igénybe venni az étkezést!

Holnaptól elindítjuk a digitális tanulást, amihez az anyagot elsősorban a KRÉTA felületén át juttatják el a tanárok a diákoknak. A tananyag feldolgozásához és a házi feladatok elkészítéséhez pedagógusaink online segítséget tudnak nyújtani az órarend és napközis foglalkozások szerinti idősávban, vagyis a tanuló és napközis csoport számára ekkor lesznek elérhetőek elektronikusan. Azt, hogy fellépnek-e a felületre, ellenőrizni tudjuk, a visszajelzéseket pedig értékelni!

Azon diákok, akik nem rendelkeznek internet hozzáféréssel, minden héten 1 borítékban összegyűjtve kapják meg a heti tananyagot.

Az alsós diákjaink felszereléséért a tanító nénikkel egyeztetett időpontban várunk mindenkit!

Óriási a felelősség szülők vállán is, mert csak a segítségükkel tudjuk tanítani a diákokat (különösen az alsó tagozatnál, ahol még a rendszer használata is gondot okozhat). Fontos, hogy megérttessék a gyermekeikkel, hogy ők veszítenek a legtöbbet, ha a következő időszakban nem tanulnak, nem veszik komolyan a feladataikat! Mától nem megszűnt az oktatás, hanem új formát öltött! Ismételten felhívom a figyelmet, hogy nem szünetet, szabadságot kaptak a tanulók, hanem más módszerrel tanulunk! Javaslom, hogy a napirendjüket is ennek megfelelően alakítsák, keljenek időben, figyeljék a feladataikat, időnként mozogjanak a friss levegőn (természetesen a saját udvaron), s az étkezések is időben történjenek! A szorgalmi időszak után is maradjon mindenki otthon, kerüljük a csoportosulásokat, csavargást! Vigyázzunk egymásra, másokra!

A  KRÉTA használatával kapcsolatos probléma, gond estén hívható számok: 52-585-023, 30- 774-2299.

Mindenkinek jó egészséget, sikeres munkát kívánok!

Létavértes, 2020. március 16.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Digitális munkarend bevezetése 2.

Tisztelt Szülők!

A mai napon egyeztetést tartott a képviselőtestület valamint az intézményvezetők a koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel. Az itt hozott döntéseket Polgármester Úr a város működtette internetes fórumokon teszi közzé.

Az iskolára vonatkozóan én is szeretnék tájékoztatást adni néhány dologról:

1. Szeretném felhívni a szülők és a diákok figyelmét arra, hogy az iskolák bezárásának fő oka az volt, hogy a tanulók ne legyenek közösségben, ne kaphassanak el egymástól semmit, ne vigyenek haza kórokozókat. Éppen ezért a tanulók tartózkodjanak otthon, ne járjanak egymáshoz, ne legyen „bandázás”!

2. Azok a szülők, ahol a családok nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét, kérhetik a Tankerületi Központ által szervezett napközbeni kiscsoportos felügyeletét a tanulónak. Ez elsősorban olyan munkakörben dolgozó szülőkre vonatkozik, akinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. (Természetesen ebben az esetben a fertőzésveszély magasabb, mintha otthon tartózkodna a diák.)

Kérem, hogy aki mégis ehhez a lehetőséghez folyamodik, először telefonon jelezze az iskolának (52-585-023, 30-774-2299) holnap reggel 7:30-tól 12.00-ig, majd ezt követően igénylőlapon is szükséges beadni a kérelmet (ez letölthető az iskola és a város honlapjáról is).

Étkezést, gyermekfelügyeletet igénylő nyilatkozat DOCX

Étkezést, gyermekfelügyeletet igénylő nyilatkozat PDF

3. A gyermekétkeztetés biztosítása az Önkormányzat feladata. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató felkerült a város honlapjára (https://www.letavertes.hu) és facebook-oldalára, kérem, az itt leírtaknak megfelelően járjanak el! Az igényléseket itt is jelezhetik a már megadott telefonszámokon, illetve papír alapon leadható az igénylés az iskolában.

4. A tantermen kívüli digitális munkarend felülete a KRÉTA-rendszer lesz. Ehhez mindenki megkapta annak idején a hozzáférést. Ahol a rendszer használata még nem működik, vagy nincs meg a jelszó, haladéktalanul jelezzék az osztályfőnöknek, vagy hívják reggel az iskolát telefonon!

Ha nincsen egyáltalán olyan eszköz otthon, ami a digitális munkarendhez szükséges, azt holnap reggel 9 óráig jelezzék az érintettek az előbb felsorolt módokon.

5. Az alsó tagozatos diákok könyvei, felszerelései az iskolában vannak, ezekért osztályonként kis csoportokban kell érte jönni. Holnap tájékoztatást adunk ennek idejéről, pontos menetéről.

Megértésüket, segítő együttműködésüket köszönjük!

Létavértes, 2020. március 15.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Polgármesteri tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Létavértes Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l

Intézkedés a koronavírussal kapcsolatban

Az Arany János általános Iskola és az Irinyi János Általános iskola az 1102/2020 (III.14) Korm határozat értelmében tantermen kívül digitális munkarenddel végzik a tevékenységüket, vagyis a tanulók nem látogathatják az intézményt. A két intézmény a tankerület irányításával állítja össze az ehhez szükséges tananyagokat, a tanulási folyamat ellenőrzését és támogatását, melyet a szülők és a diákok felé saját csatornájukon juttatnak el.

Ezzel összefüggésben a 45/2020 (III14.) Korm. számú rendeletben kapott felhatalmazással, a koronavírussal szembeni hatékonyabb védekezés érdekében az Önkormányzat fenntartásában levő Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde valamint az Irinyi utcai Tagóvoda intézményeiben 2020.március 16-án 7.30 órától rendkívüli szünetet rendelek el. Az elrendelés határozatlan időre szól, mely a visszavonásával szűnik meg.

Az intézményekben, így a napköziben is az együtt tartózkodás nem lehetséges, mint ahogy az utcai csoportosulások , baráti társaságok együtt tartózkodása is kerülendő. A rendészeti szervek a védekezés hatékonysága érdekében a bandázásra kiemelt figyelmet fordítanak.

Tájékoztatom azonban az érintetteket, hogy a hétfői napon ( március 16-án) a fő étkezést (ebédet) a teljes létszámmal egy alkalommal biztosítjuk. Az étkezés további igénylését a szülők kezdeményezhetik az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. A nyomtatványokat gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig.

Szülői igények esetén, amennyiben indokolt az intézmények gyermekfelügyeletet biztosíthatnak. A gyermekfelügyeletet elsősorban azok kérhetik a rendelet szerint, akik munkája a járvánnyal kapcsolatosan nélkülözhetetlen, közfeladatot látnak el, illetve akikre a közellátásban szükség van. A napközbeni felügyelet igénylésével a szülő felelősséget vállal a kisebb közösségekben esetlegesen jobban terjedő vírus okozta következményekért. A gyermekfelügyelet igénylése szintén írásban történik, a szülők kezdeményezhetik ugyanúgy az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. Ezt a nyomtatványt is gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben ezekben a kérelmekben változást kívánnak tenni (étkezést vagy felügyeletet kérni vagy lemondani) azt az igény előtt 24 órával tegyék meg.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a városházán a személyes ügyfélfogadás szintén határozatlan ideig szünetel. Ügyet indítani elektronikus felületünkön vagy papír alapon, a városházán kihelyezett urnába bedobva tudnak. Minden problémát kérjük az önkormányzat vezetékes telefonszámain, vagy az ismert mobilszámokon, esetleg e-mailben jelezzenek. Kérdéseikre, problémáikra szintén tudunk így reagálni.

Kérek mindenkit, hogy az idősekre kiemelt figyelemmel legyünk. Amennyiben ellátásukban, gyógykezelésükben, állapotukban kedvezőtlen változást vagy hiányt tapasztalnak úgy a jelzéseket az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vagy a szociális szolgáltatók munkatársai, de akár a mezőőrök, polgárőrség a rendőrség és a határőrizeti kirendeltség útján is jelezhetik. Kérem, figyeljünk fokozottan egymásra!

A közmű szolgáltatók (Vízmű, Eon, Tigáz) tájékoztatásai szerint az ellátás biztonsága folyamatosan teljesíthető.

Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz időszakon.

Isten óvja Létavértest! Isten óvjon mindannyiunkat!

Menyhárt Károly
polgármester

A bejegyzés megosztása: