Polgármesteri tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Létavértes Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l

Intézkedés a koronavírussal kapcsolatban

Az Arany János általános Iskola és az Irinyi János Általános iskola az 1102/2020 (III.14) Korm határozat értelmében tantermen kívül digitális munkarenddel végzik a tevékenységüket, vagyis a tanulók nem látogathatják az intézményt. A két intézmény a tankerület irányításával állítja össze az ehhez szükséges tananyagokat, a tanulási folyamat ellenőrzését és támogatását, melyet a szülők és a diákok felé saját csatornájukon juttatnak el.

Ezzel összefüggésben a 45/2020 (III14.) Korm. számú rendeletben kapott felhatalmazással, a koronavírussal szembeni hatékonyabb védekezés érdekében az Önkormányzat fenntartásában levő Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde valamint az Irinyi utcai Tagóvoda intézményeiben 2020.március 16-án 7.30 órától rendkívüli szünetet rendelek el. Az elrendelés határozatlan időre szól, mely a visszavonásával szűnik meg.

Az intézményekben, így a napköziben is az együtt tartózkodás nem lehetséges, mint ahogy az utcai csoportosulások , baráti társaságok együtt tartózkodása is kerülendő. A rendészeti szervek a védekezés hatékonysága érdekében a bandázásra kiemelt figyelmet fordítanak.

Tájékoztatom azonban az érintetteket, hogy a hétfői napon ( március 16-án) a fő étkezést (ebédet) a teljes létszámmal egy alkalommal biztosítjuk. Az étkezés további igénylését a szülők kezdeményezhetik az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. A nyomtatványokat gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig.

Szülői igények esetén, amennyiben indokolt az intézmények gyermekfelügyeletet biztosíthatnak. A gyermekfelügyeletet elsősorban azok kérhetik a rendelet szerint, akik munkája a járvánnyal kapcsolatosan nélkülözhetetlen, közfeladatot látnak el, illetve akikre a közellátásban szükség van. A napközbeni felügyelet igénylésével a szülő felelősséget vállal a kisebb közösségekben esetlegesen jobban terjedő vírus okozta következményekért. A gyermekfelügyelet igénylése szintén írásban történik, a szülők kezdeményezhetik ugyanúgy az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. Ezt a nyomtatványt is gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben ezekben a kérelmekben változást kívánnak tenni (étkezést vagy felügyeletet kérni vagy lemondani) azt az igény előtt 24 órával tegyék meg.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a városházán a személyes ügyfélfogadás szintén határozatlan ideig szünetel. Ügyet indítani elektronikus felületünkön vagy papír alapon, a városházán kihelyezett urnába bedobva tudnak. Minden problémát kérjük az önkormányzat vezetékes telefonszámain, vagy az ismert mobilszámokon, esetleg e-mailben jelezzenek. Kérdéseikre, problémáikra szintén tudunk így reagálni.

Kérek mindenkit, hogy az idősekre kiemelt figyelemmel legyünk. Amennyiben ellátásukban, gyógykezelésükben, állapotukban kedvezőtlen változást vagy hiányt tapasztalnak úgy a jelzéseket az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vagy a szociális szolgáltatók munkatársai, de akár a mezőőrök, polgárőrség a rendőrség és a határőrizeti kirendeltség útján is jelezhetik. Kérem, figyeljünk fokozottan egymásra!

A közmű szolgáltatók (Vízmű, Eon, Tigáz) tájékoztatásai szerint az ellátás biztonsága folyamatosan teljesíthető.

Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz időszakon.

Isten óvja Létavértest! Isten óvjon mindannyiunkat!

Menyhárt Károly
polgármester

A bejegyzés megosztása: