Határtalanul! – Erdélybe

emetlogo2017

HATÁRTALANUL! –ERDÉLYBE

Te vagy az, te vagy az gyöngy kis ország, Erdély!
Arany János

A Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulóinak tanulmányi kirándulása Erdélybe.

Pályázati azonosító: HAT-17-01-2017-00250

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által meghirdetett Határtalanul! program, Tanulmányi kirándulások hetedikeseknek című pályázati felhívásra benyújtott „Te vagy az, te vagy az gyöngy kis ország Erdély” pályázatunk NYERT.

Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy a Határtalanul program felhívására hetedikes tanulóinknak összeállítunk egy olyan programot, amelyben a mai országhatáron kívül rekedt területek történelmével, földrajzával, irodalmával ismerkedhetnek meg. Tesszük ezt azért, mert úgy gondoljuk, hogy „az elméleti tudás lelkesedése eltörpül azon érzések mellett, amelyek bennünk ébrednek, ha egy-egy történelmi emlék, egy düledező várrom a maga valóságában bontakozik ki szemünk előtt, vagy egy csata helyét, a régi dicső emlékek színterét természetben keressük fel; ha elmerengünk egyik-másik magasabb bércről nyíló körképen, amelyben szemünket, lelkünket gyönyörködtetve bontakozik elénk hazánk erdős-hegyes, folyóvizek ezüstszalagjaival végigszántott, termékeny rónaságokkal váltakozó és falvakkal tarkított szép földje; vagy ha vándorútunkon megpihenve, elmélázva hallgatjuk a hegyi patak csörgedezését, amely arról regél, hogy ő is a magyar föld szülöttje, a mi magyar anyaföldünket öntözi és átérezzük, hogy mindaz, amit így megismertünk, megszerettünk, a mi sajátunk, a mi édes szülőföldünk!” Reichart Géza

Ezek a várromok, bércek, hegyi patakok 2018 júniusában Erdély felé hívogatnak. A pályázatunk megírásával iskolánk névadója, Arany János születésének 200. évfordulójára is emlékezünk. Az öt napos úton ellátogatunk Nagyszalontára, Aradra, Dévára, Vajdahunyadra de utunk elvezet a Székelyföld legszebb helyeire is. A Nemzeti Összetartozás Napján a Homoródszentmártoni iskolásokkal együtt fogunk emlékezni.  Az utazás előtt előkészítő órára és szülői értekezletre is sor fog kerülni.

„Vegyük csöndesen, feltűnés nélkül kezünkbe a vándorbotot és zarándokoljunk a Kárpátok erdeibe”

Nagy Dezsőné és Milotai József
szaktanár

A bejegyzés megosztása: