Tájékoztatás az 1. évfolyamra történő beiratkozásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Létavértesi Arany János Általános Iskolában a beíratásra

  •  2017. április 20. csütörtök délelőtt 7:30 – 17:30 között
  •  2017. április 21. péntek délelőtt 7:30 – 17:00 között

kerül sor.

A beiratkozás helyszíne Létavértesi Arany János Általános Iskola iskolatitkári iroda (4281 Létavértes, Árpád tér 10.)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek nevére kiállított lakcímkártya
  • óvodai szakvélemény
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van)
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • normatív kedvezmény igénybevételéhez a jogosultság megállapításához szükséges igazolás (határozat gyermekvédelmi kedvezményről, orvosi igazolás tartósan betegségről vagy igazolás családi pótlékról)

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a beíratás minden tanköteles korú gyermek számára kötelező!

Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása: