Ballagás és évzáró után…

185 tanítási nap után lezártuk a tanévet, s az ünnepségeket követően az osztályfőnökök kiosztották a bizonyítványokat az iskolánkba járó 560 tanulónak. Intézményünkben alsó tagozatban 12 egész napos iskolai formában működő osztályban, 12 felső tagozatos osztályban és 5 napközis csoportban dolgoztunk.

Eredményesen végzett 519 diák. Előkészítőnek számít a tanév 5 elsős gyerek számára. Évismétlésre 16-an buktak, ami nagyon magas szám. Ebből 3 tanuló alsós, tankötelezettsége szintén háromnak szűnt meg. Hárman év közben mentek el, most év végére ugyan visszajöttek, de a minimumot sem tudják teljesíteni. 4 diákunk, ebből egy alsós és három felsős, olyan magas óraszámban hiányzott a tanév folyamán, hogy a tantestület hiányzásai miatt évismétlésre utasította. 29 tanuló pedig javítóvizsgát tehet augusztusban. Ők 1 vagy 2 tantárgyból buktak.

Igazolatlan hiányzóink is voltak. Törvény által előírt kötelességünk ezeket a hiányzásokat jelenteni, s az 50 órát elérők szüleitől megvonják a családi pótlékot. Sajnos erre is volt példa 5 család esetében. Ők semmiből sem tanulnak.

Nagyon büszke vagyok ellenben arra, hogy idén is sok  iskolai, városi, megyei, területi, sőt országos versenyen valamint pályázaton vettek részt diákjaink, szép eredményekkel. Kiemelném az Alapműveleti matematika verseny országos döntőjét, az Ópusztaszerhez köthető Kerek Emese versenyt, s a Puskás Stadionban rendezett atlétika verseny országos döntőjét.

Tanulóink jelentős számban kaptak kitűnő vagy jeles (1-2 négyes) tanulmányi eredményeikért könyvjutalmat ballagáson vagy évzárón.

A nyolcadikosaink egy nagyon tartalmas, élményekben gazdag (felvételi eljárás, tablófotózás, osztálykirándulás, szerenád, sportnap, bolondballagás…) év után, június 21-én elballagtak.

A továbbtanulási mutatóink a következők:
60 nyolcadikos diákunk közül gimnáziumba 9, szakközépiskolába 22, szakiskolába 27 tanulót vettek fel. Két diákunk nem jelentkezett középiskolába, egyik mozgássérültsége miatt, másiknak megszűnt a tankötelezettsége.

Az iskola egyre szűkebb költségvetését több módon is próbáljuk kiegészíteni. Nyertes pályázatainknak köszönhetően milliós nagyságrendben költhettünk és költhetünk diákjaink kirándulására a Határtalanul pályázat, a Testvériskolai pályázat, s az Erzsébet–tábor keretein belül. Ezen kívül önkormányzati támogatásként is kaptunk 40 ezer forintot.

A szülői szervezet is sokat segített az Arany-Vásár és Arany-Gála rendezvényeken. A bevételekből a nyáron szeretnénk az emeletes iskola udvarának az átalakítását elvégezni azért, hogy lehessen ott labdázni.

Nagy Józsefné
igazgató

A bejegyzés megosztása: