2020-03-15 napi bejegyzések

Digitális munkarend bevezetése 2.

Tisztelt Szülők!

A mai napon egyeztetést tartott a képviselőtestület valamint az intézményvezetők a koronavírus miatt kialakult helyzetre való tekintettel. Az itt hozott döntéseket Polgármester Úr a város működtette internetes fórumokon teszi közzé.

Az iskolára vonatkozóan én is szeretnék tájékoztatást adni néhány dologról:

1. Szeretném felhívni a szülők és a diákok figyelmét arra, hogy az iskolák bezárásának fő oka az volt, hogy a tanulók ne legyenek közösségben, ne kaphassanak el egymástól semmit, ne vigyenek haza kórokozókat. Éppen ezért a tanulók tartózkodjanak otthon, ne járjanak egymáshoz, ne legyen „bandázás”!

2. Azok a szülők, ahol a családok nem tudják megoldani a gyermek felügyeletét, kérhetik a Tankerületi Központ által szervezett napközbeni kiscsoportos felügyeletét a tanulónak. Ez elsősorban olyan munkakörben dolgozó szülőkre vonatkozik, akinek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához. (Természetesen ebben az esetben a fertőzésveszély magasabb, mintha otthon tartózkodna a diák.)

Kérem, hogy aki mégis ehhez a lehetőséghez folyamodik, először telefonon jelezze az iskolának (52-585-023, 30-774-2299) holnap reggel 7:30-tól 12.00-ig, majd ezt követően igénylőlapon is szükséges beadni a kérelmet (ez letölthető az iskola és a város honlapjáról is).

Étkezést, gyermekfelügyeletet igénylő nyilatkozat DOCX

Étkezést, gyermekfelügyeletet igénylő nyilatkozat PDF

3. A gyermekétkeztetés biztosítása az Önkormányzat feladata. Az ezzel kapcsolatos tájékoztató felkerült a város honlapjára (https://www.letavertes.hu) és facebook-oldalára, kérem, az itt leírtaknak megfelelően járjanak el! Az igényléseket itt is jelezhetik a már megadott telefonszámokon, illetve papír alapon leadható az igénylés az iskolában.

4. A tantermen kívüli digitális munkarend felülete a KRÉTA-rendszer lesz. Ehhez mindenki megkapta annak idején a hozzáférést. Ahol a rendszer használata még nem működik, vagy nincs meg a jelszó, haladéktalanul jelezzék az osztályfőnöknek, vagy hívják reggel az iskolát telefonon!

Ha nincsen egyáltalán olyan eszköz otthon, ami a digitális munkarendhez szükséges, azt holnap reggel 9 óráig jelezzék az érintettek az előbb felsorolt módokon.

5. Az alsó tagozatos diákok könyvei, felszerelései az iskolában vannak, ezekért osztályonként kis csoportokban kell érte jönni. Holnap tájékoztatást adunk ennek idejéről, pontos menetéről.

Megértésüket, segítő együttműködésüket köszönjük!

Létavértes, 2020. március 15.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Polgármesteri tájékoztató a koronavírussal kapcsolatban

Létavértes Városi Önkormányzat P o l g á r m e s t e r é t ő l

Intézkedés a koronavírussal kapcsolatban

Az Arany János általános Iskola és az Irinyi János Általános iskola az 1102/2020 (III.14) Korm határozat értelmében tantermen kívül digitális munkarenddel végzik a tevékenységüket, vagyis a tanulók nem látogathatják az intézményt. A két intézmény a tankerület irányításával állítja össze az ehhez szükséges tananyagokat, a tanulási folyamat ellenőrzését és támogatását, melyet a szülők és a diákok felé saját csatornájukon juttatnak el.

Ezzel összefüggésben a 45/2020 (III14.) Korm. számú rendeletben kapott felhatalmazással, a koronavírussal szembeni hatékonyabb védekezés érdekében az Önkormányzat fenntartásában levő Gyermeksziget Óvoda és Bölcsőde valamint az Irinyi utcai Tagóvoda intézményeiben 2020.március 16-án 7.30 órától rendkívüli szünetet rendelek el. Az elrendelés határozatlan időre szól, mely a visszavonásával szűnik meg.

Az intézményekben, így a napköziben is az együtt tartózkodás nem lehetséges, mint ahogy az utcai csoportosulások , baráti társaságok együtt tartózkodása is kerülendő. A rendészeti szervek a védekezés hatékonysága érdekében a bandázásra kiemelt figyelmet fordítanak.

Tájékoztatom azonban az érintetteket, hogy a hétfői napon ( március 16-án) a fő étkezést (ebédet) a teljes létszámmal egy alkalommal biztosítjuk. Az étkezés további igénylését a szülők kezdeményezhetik az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. A nyomtatványokat gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig.

Szülői igények esetén, amennyiben indokolt az intézmények gyermekfelügyeletet biztosíthatnak. A gyermekfelügyeletet elsősorban azok kérhetik a rendelet szerint, akik munkája a járvánnyal kapcsolatosan nélkülözhetetlen, közfeladatot látnak el, illetve akikre a közellátásban szükség van. A napközbeni felügyelet igénylésével a szülő felelősséget vállal a kisebb közösségekben esetlegesen jobban terjedő vírus okozta következményekért. A gyermekfelügyelet igénylése szintén írásban történik, a szülők kezdeményezhetik ugyanúgy az iskolák fő épületeinek a portáján, az óvoda szélfogójában a családsegítő szolgálat folyosóján kihelyezett vagy a www.letavertes.hu honlapról letöltött nyomtatványok kitöltésével. Ezt a nyomtatványt is gyerekenként szükséges kitölteni és a két iskola illetve az óvoda fenti helyiségeiben elhelyezett ládába bedobni 2020. március 16-án 12.00 óráig

Tisztelettel kérjük, hogy amennyiben ezekben a kérelmekben változást kívánnak tenni (étkezést vagy felügyeletet kérni vagy lemondani) azt az igény előtt 24 órával tegyék meg.

Tájékoztatok mindenkit, hogy a városházán a személyes ügyfélfogadás szintén határozatlan ideig szünetel. Ügyet indítani elektronikus felületünkön vagy papír alapon, a városházán kihelyezett urnába bedobva tudnak. Minden problémát kérjük az önkormányzat vezetékes telefonszámain, vagy az ismert mobilszámokon, esetleg e-mailben jelezzenek. Kérdéseikre, problémáikra szintén tudunk így reagálni.

Kérek mindenkit, hogy az idősekre kiemelt figyelemmel legyünk. Amennyiben ellátásukban, gyógykezelésükben, állapotukban kedvezőtlen változást vagy hiányt tapasztalnak úgy a jelzéseket az önkormányzat a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat vagy a szociális szolgáltatók munkatársai, de akár a mezőőrök, polgárőrség a rendőrség és a határőrizeti kirendeltség útján is jelezhetik. Kérem, figyeljünk fokozottan egymásra!

A közmű szolgáltatók (Vízmű, Eon, Tigáz) tájékoztatásai szerint az ellátás biztonsága folyamatosan teljesíthető.

Mindenkitől higgadt és felelősségteljes viselkedést kérünk és várunk! Így juthatunk túl ezen a nehéz időszakon.

Isten óvja Létavértest! Isten óvjon mindannyiunkat!

Menyhárt Károly
polgármester

A bejegyzés megosztása: