admanus összes bejegyzése

Hit és Erkölcstan tájékoztató

Kedves Szülők!

Az idei évben Hit és erkölcstan oktatásról tájékoztatót tartunk az egyházak képviselőivel.

Időpont: 2021. március 09.

A megvalósításáról további információkat később közlünk.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Beszámoló a testvértelepülési pályázatról

palyazatilogobethl2020

„Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.”
(Nagysándor József)

Pályázati azonosító: TTP-KP-1-2020/1-000183

Településünk önkormányzata a Létavértesi Arany János Általános Iskolával közösen immár ötödik alkalommal nyújtott be pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett „Testvér-települési programok és együttműködések” keretében, hogy lehetőséget biztosítson Székelyhíd és Létavértes iskoláskorú gyerekeinek találkozójára, közös programok megvalósítására, a kapcsolatok erősítésére. Az idei program címe az aradi vértanú, Nagysándor József utolsó gondolata: „Alázatosan borulok Istenem elé, hogy hőssé, igaz emberré, jó katonává tett.” Nagysándor József vértanú tábornokra azért esett a választásunk, mert személye, hazafias tettei, bátor kiállása a trianoni határokkal kettészakított Bihar közös múltját, összetartozását testesíti meg. Nagyváradon született, de honvédtiszti pályafutásának legjelentősebb mozzanata Debrecenhez köti: a szabadságharc végén, az előre nyomuló orosz hadsereg feltartóztatására tesz kísérletet a cívisváros határában.  Célunk a reformkor és az 1848/49-es forradalom és szabadságharc két településhez kötődő eseményeinek bemutatása közös programokon keresztül, amelynek megvalósítása, az időközben megjelenő koronavírus járvány miatt személyes találkozók nélkül, a virtuális térre korlátozódott.

A program első felében „Miénk itt e zászló, sosem hagyjuk el!” címmel három részes történelmi vetélkedőre került sor. Az első részben Petőfi Sándor és Arany János – a két település általános iskoláinak névadói – barátságát kellett feldolgozniuk a gyerekeknek. A második forduló során „Velünk élő történelem” címmel rövid képregény formájában egy ’48-as történelmi eseményt mutattak be a gyerekek, amely saját településükhöz köthető. A harmadik forduló – „A történelem színterei” – feladata egy tömör, képes kulturális programajánlat összeállítása az adott településről és környékéről.

A vetélkedő díjazottjai:

I. helyezés:
Gödér Viktória, Széll Ábel – székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály

II. helyezés:
Bertóthy Tamás, Oláh István – Létavértesi Arany János Általános Iskola, 7. osztály

III. helyezés:
Hasznosi Katalin, Tatai Dorina – székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály

Különdíj:
Deák Csenge Lilla, Molnár Miranda – székelyhídi Petőfi Sándor Elméleti Líceum, 6. osztály

A program második részében „Jelszavaink valának: haza és haladás” címmel a reformkor jeles személyeinek, nagyszabású alkotásainak, tetteinek képi megjelenítésére rajzpályázatot hirdettünk, amelyre harminc alkotás érkezett. A gyerekek munkái az iskola aulájában kerültek kiállításra, melyeknek szakmai értékelését Máté József rajztanár segítette.

Eredmények:
I.hely:
Milbik-Lantos Péter 7.c

II. hely:
Balogh Dominik 7.b

III. hely:
Tóth Orsolya 7.b

Különdíj:
Ágoston Lilla 7.b

TTP-KP-1-2020_01

A programok előkészítői, szervezői: Nagy Dezsőné, Milotai József

A bejegyzés megosztása:

Tisztelt Szülők!

karacsony2020Bizonyára örömmel vették (a gyerekek biztosan), hogy elkezdődött a téli szünet, ami előreláthatólag január 4-ig, hétfőig tart, ekkor kezdődik újra a tanítás.

 A november-decemberi időszak emberpróbáló volt az iskolában. Minket sem kímélt a betegség, vagy mások megbetegedése miatti karantén, aminek következtében rengeteg helyettesítésre került sor. Igyekeztünk tartani a frontot, mindössze egy esetben került sor egy osztály karanténba helyezésére, amely időre számukra digitális oktatást rendelt el az EMMI.

Most egy nyugodt időszak köszöntött ránk. Fontosnak tartjuk, hogy a szünet idejét mi, pedagógusok, de a diákok is pihenéssel töltsék. Ki kell használni ezt az időszakot a feltöltődésre, amire óriási szükségünk van!

Itt is szeretnénk felhívni a figyelmet a szabályok betartására, a szélesebb körű összejövetelek mellőzésére, elősegítve ezzel a járványhelyzet enyhülését! Töltsék családjukkal a szünidőt! Köszönöm az együttműködést!

SZERETETTELJES, BÉKÉS KARÁCSONYT, ÉS EGÉSZSÉGBEN, BOLDOGSÁGBAN, NYUGALOMBAN GAZDAG ELKÖVETKEZŐ ESZTENDŐT KÍVÁNOK AZ ISKOLA VALAMENNYI DOLGOZÓJA NEVÉBEN!

Létavértes, 2020. december 21.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Testvértelepülési pályázat 2020

Kedves Gyerekek!

A Petőfi Sándor Elméleti Líceum és a Létavértesi Arany János Általános Iskola testvériskolai kapcsolatai már sokéves múltra tekintenek vissza. A Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. támogatásával az elmúlt években rendszeresen volt lehetőségünk személyes találkozók szervezésére, ahol székelyhídi és létavértesi általános iskolás gyerekek találkozhattak, ismerkedhettek. Sajnos az idei tanévben a kialakult járványhelyzet miatt személyes találkozóra nincs lehetőség, a fennálló kapcsolatokat azonban szeretnénk tovább ápolni, ezért a digitális térbe hívunk benneteket közös feladatmegoldásra, melynek tematikája a XIX. század meghatározó eseményei, a reformkor és a szabadságharc időszaka, illetve a korszakot meghatározó két költőóriás, Petőfi és Arany – akik éppen a két település iskoláinak névadói – barátsága.

A vetélkedő két nagy tematikai egységet foglal magába:

  1. Helytörténeti ismeretekre építő történelmi vetélkedő, „Miénk itt e zászló, sosem hagyjuk el!” melynek célja közös múltunk és egymás alaposabb megismerése. (kétfős csapatok jelentkezését várjuk)
  2. „Jelszavaink valának: haza és haladás.” – a reformkor jeles személyeinek, nagyszabású alkotásaiknak, tetteinek képi megjelenítése (egyéni verseny)

A megoldandó feladatok a Google Tanterem (Google Classroom) felületén érhetők el, amelynek kódja:

k7hjku5

A háromrészes történelmi vetélkedő megoldásait is ide kérjük feltölteni!

A megoldások és „Jelszavaink valának: haza és haladás.” rajzpályázat alkotásainak beérkezési határideje:

2020. december 10.

Mindenkinek jó munkát kívánunk!

Milotai József, Nagy Dezsőné
koordinátor

A bejegyzés megosztása:

Kezdődik a szünet…

Tisztelt Szülők!

Bizonyára nem újdonság senki számára, hogy 2020. október 23-ától november 1-jéig őszi szünet lesz az iskolában.

A tanév kezdete óta intézményünkben nem került sor rendkívüli tanügyi intézkedésre (rendkívüli szünet vagy digitális munkarend elrendelésére).

Kérem, hogy segítsék a járvány visszaszorítását (ami már településünkön is megjelent) azzal, hogy a gyerekek a kontaktusszám csökkenése érdekében lehetőleg családjukkal töltsék el a szünidőt!

Kerüljék azokat a helyszíneket, rendezvényeket, ahol zárt térben sokan vannak, minimalizálják az iskolatársaikkal vagy más intézmények diákjaival közös, a vírus terjedése szempontjából kockázatos programokon való részvételt!

A cél az, hogy az iskolánkat érintő fertőzések számát minimálisra csökkentsük!

Köszönöm az együttműködést!

A szünetre szép időt, kellemes pihenést, jó egészséget kívánok mindenkinek!

Létavértes, 2020. október 22.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

A 8b ünnepi megemlékezése

A 8.b osztályos tanulóink kis műsorral készültek az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére.

Szereplők:
Bartos Eszter
Bodnár Orsolya
Budai Henrietta
Burai Dávid
Fagyal Sára
Harmati Dorottya
Iván Alexandra
Jónás Réka
Mezei Benjámin
Szabó Renáta

Gitár: Bodnár Orsolya és Nagy Zsolt
A videót felvette és szerkesztette: Iván Alexandra
Az éneket és gitárkíséretet betanította: Nagy Zsolt

Rendezte: Milotai József

A bejegyzés megosztása:

Határtalanul 2020

A Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkársága megbízásából a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. mint támogató pályázatot hirdetett a Határtalanul! program keretében a külhoni magyarsággal kapcsolatos ismeretek bővülésének elősegítésére.

Iskolánk pályázatot nyújtott be „II. Rákóczi Ferenc nyomában  Kárpátalján” címmel, HAT-20-01-1177 pályázati azonosítóval, ami  kedvező elbírálást kapott. Így 4.625.950 Ft támogatásban részesültünk, mely a tanulók utaztatására, étkezésére és elszállásolására használható fel.  Hetedikeseinkkel 2021 június 1-6 között kelünk útra és keressük fel Kárpátalja magyar lakta területeit, történelmi nevezetességeit, s látogatunk meg több magyar iskolát. Köszönet a támogatónak a lehetőségéért!

hatartalanul_logo

A bejegyzés megosztása:

Tájékoztatás testhőmérséklet mérésről

Tisztelt Szülők!

A Kormány 431/2020. (IX.18.) rendelete értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1-től kötelező érkezéskor a testhőmérséklet mérése.

Ennek értelmében mind a tanulók, mind a dolgozók testhőmérsékletét megmérjük az iskolába érkezéskor.

Amennyiben az országos tisztifőorvos által meghatározott értéket: 37,8 C-t eléri vagy annál magasabb a mért hőmérséklet, a tanulót elkülönítjük, s értesítjük a szülőt, aki haza kell, hogy vigye gyermekét.

A tanulót kísérő szülő maszk viselése mellett a kijelölt mérőpontig léphet be az iskola területére, s megvárhatja a mérés eredményét.

Immár 3. alkalommal módosult az EMMI által kiadott Intézkedési terv a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrendről.

Ezt a következő linken találják meg:
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/intezkedesi_terv_koz nev_int

Kérünk mindenkit a szabályok betartására a vírus elleni hatékony védekezés érdekében!

Létavértes, 2020. október 1.

Köszönettel: Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása:

Intézményi protokoll a koronavírus elleni védekezéshez

Intézményi protokoll a koronavírus elleni védekezéshez

Létavértesi Arany János Általános Iskola

Érvényes: 2020. szeptember 1-től

Kivonat
Az iskolai nap rendje Az iskolát kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató tanuló és dolgozó látogathatja. Az intézmény dolgozói, valamint az intézménnyel tanulói jogviszonyban lévő diákok szülei az általuk aláírt 1. számú nyilatkozatot kötelesek szeptember 2-ig az iskola portáján leadni

Reggeli gyülekező. 7:30-7:45-ig van:
1. évfolyam: Árpád tér 7. szám alatti épületben
2. évfolyam: Kossuth u. 1. szám alatti épületben
3-4. évfolyam: Uszodai bejáratnál
5-8. évfolyam: Árpád tér 10. szám alatti iskola udvarán A szülők csak az iskola bejáratáig kísérhetik gyermeküket!

Az intézményben történő belépéskor a kihelyezett fertőtlenítő pontokon kézfertőtlenítés kötelező. Arcmaszk viselése az iskola közösségi tereiben, szünetekben a felső tagozatos tanulók számára kötelező, alsó tagozatos tanulók számára ajánlott. A tanteremben a maszk viselése nem kötelező. A tanterem folyamatos szellőztetéséről a hetesek gondoskodnak. Tanítási órák alatt törekedni kell a tanulók lazább elhelyezésére.

A tanítási szünetekben a tanulók az udvaron, vagy a folyosón tartózkodnak, rossz idő esetén az osztályteremben maradnak. A tízórait a tanteremben fogyasztják el az 1-2. évfolyamos diákok, az első szünetben, a 3.–8.évfolyamos tanulók a második szünetben. A mosdók és WC-k használata során csak a férőhelyek számának megfelelő létszámban tartózkodhatnak a tanulók, csoportosulás tilos. Kézmosás után kötelező saját törlőkendő használata.

Ebédeltetés
Az ebédlőben történik.  Az ebédlőbe lépés után kötelező a kézfertőtlenítés.

Beosztás:
1. és 2. évfolyam 11:30-tól
3.  évfolyam: 12 órától
4.  évfolyam: 12:30-tól
Felsős 1. csoport: 13 óra
Felsős 2. csoport: 13.30 óra

Ügyintézés
Lehetőleg telefonon keressék az iskolát.

Amennyiben személyes megjelenés szükséges, csak előzetes időpont egyeztetés után lehetséges. Telefonszám: 06-52-585-024

Szülői értekezlet
A járványügyi előírások betartása mellett intézményvezetői engedéllyel tartható meg, maszk viselése kötelező. Javasolt az online kapcsolattartás.

Bővebb változat letölthető: Teljes Covid-19 protokoll letöltése

A bejegyzés megosztása:

Fontos változás a tanévnyitót illetően

Tisztelt Szülők, Diákok!

Bizonyára értesültek arról, hogy az iskola az EMMI által kiadott járványügyi protokollnak megfelelően kell, hogy eljárjon az évnyitó tekintetében. Mivel holnap délelőttre esőt jósolnak a meteorológusok, az évnyitót zárt térben kell, hogy tervezzük. Ezért az évnyitó megtartását a következőre módosítom:

Az 1. osztályosok számára: 2020. szeptember 1. kedd 8 órától

Helye: Uszoda felőli aula

Résztvevők: Leendő első osztályosok és szüleik

A többi osztály számára a tanévnyitó ünnepségre osztálykeretben kerül sor. A kezdés változatlan marad:

  1.  A 2. osztály a Kossuth utca 1. szám alatti épületben, a 3. 4. osztály az emeletes iskolában az uszoda felőli bejárathoz 7:45-re jöjjön, majd a tanító nénikkel bevonul az osztályterembe.
  2.  A felső tagozatos diákok 9 órára érkezzenek az emeletes iskolához. Osztályfőnökeik vezetésével kezdik a tanítási napot.

Mivel számukra nem lesz ünnepélyes tanévnyitó, eltekintünk az ünnepi ruházattól.

Minden diákunkat szeretettel várunk holnap reggel!

Létavértes, 2020. augusztus 31.

Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása: