„Éren innen, Éren túl”

ereninnenlogo01

„Éren innen, Éren túl”
TTP-KP-1-2019/1-000179 számú testvértelepülési pályázat

A “Testvértelepülési programok és együttműködések” keretében negyedik alkalommal pályáztunk sikeresen. A tervezett programok összeállításában az egymásra építésre, a korábbi programelemekhez való szerves kötődésekre törekedtünk ebben az évben is. Az alapcél szűkebb régiónk, a trianoni határral elválasztott történelmi Érmellék közösségi tudatának erősítése, ápolása és fenntartása a jövő nemzedékében. Idei projektünk célja az érmelléki irodalmi hagyományok, emlékek felkutatása volt. Tekintettel arra, hogy az az elnyert támogatás kevesebb volt az igényelthez képest, így az eredeti projekttervben megfogalmazott programelemeket módosítanunk volt szüksége, hogy a kapott támogatást minél sokrétűbben tudjuk felhasználni. Az első és egyben a legfontosabb programelem az “Ismerjük meg egymást” táborozás a Rozsnyai Muzeális Gyűjtemény Bihari Jurtatáborában. A kétnapos tábor időpontja 2019. augusztus 27-28. A programban a tervezetteknek megfelelően a két településről 15-15 tanuló és 2-2 fő kísérő pedagógus vett részt. A programot a terveknek megfelelően valósítottuk meg. Az első nap az ismerkedésé volt, amikor népi játékok és múzeumpedagógiai foglalkozások keretében beszélgethettek, ismerkedhettek a két iskola gyerekei. Az összekovácsolódást segítette az esti tábortűz és szalonnasütés is. A tábor másnapján Debrecenben járva felkerestük a Kölcseyhez és Adyhoz köthető helyszíneket (Debreceni Református Kollégium, a Dósa nádor tér, ahol egykor működött a Debreczen-Nagyváradi Értesítő, melynek Ady is szerkesztője volt), sétát tettünk megújult Déri Múzeumban megcsodálva a Munkácsy Mihály trilógiáját. Az ebéd elköltése után a szomszédos Hajdúböszörmény termálstrandján a gyerekek átadhatták magukat még egyszer az önfeledt játéknak.

A következő programelem „Az érmelléki költőóriások nyomában” – közös tanulmányi kirándulás a két település általános iskolás tanulói számára. A kiránduláson, a táborhoz hasonlóan 15-15 tanuló és 2-2 kísérő pedagógus vett részt. A program időpontját és a program időbeli terjedelmét is szükséges volt megváltoztatni a programtervhez képest. A programtervben 2019. szeptember 26-28 szerepelt, viszont az adott időpontban nem találtunk megfelelő szálláshelyet csak szeptember 13-14 között, így erre az időpontra tettük át a kirándulást, illetve a háromnapos programot kétnaposra rövidítettük, mivel kisebb kerettel gazdálkodhattunk a tervezettekhez képest. A tanulmányi kirándulás során felkerestük Érsemjént, Kazinczy Ferenc, a nyelvújító szülőfaluját, Nagykárolyt, ahol Kölcsey, mint Szatmár vármegye jegyzője tevékenykedett, itt meglátogattuk a Károlyi család egykori kastélyát, majd Érmindszenten Ady Endre szülői házában berendezett emlékmúzeumot kerestük fel. Szállásunkat a közeli Szilágybagoson foglaltuk el, majd másnap egy könnyű túra keretében a Berettyó forrásvidékét, festői környezetét jártuk be.

Az „Irodalmi séta a “Pece parti Párizsban” programelem a változtatásoknak megfelelően elmaradt. Ezt a programelemet a felnőtt közösség számára terveztük, de a változtatások szükségessége miatt, arra törekedtünk, hogy a gyerekek számára tervezett programok élvezzenek elsőbbséget, és azok kerüljenek megvalósításra.

A pályázat harmadik és egyben záró eseménye a „A Himnusz képekben” rajzpályázat, melynek értékelésére, az alkotásokból készült kiállítás megnyitójára a Létavértesi Arany János Általános Iskolában került sor a programnak megfelelően 2019. december 16-án.

A pályázatnak köszönhetően lehetőség nyílt a kapcsolatépítésre, a két település közötti gyerekek ismerkedésére, barátkozására. A felnőttek, pedagógusok is megoszthatták egymással gondolataikat, tapasztalataikat, szakmai beszélgetések, a programok közös tervezése keretében. A tábor és tanulmányi kirándulások révén megismerhettük egymás értékeit, közös élményekben gazdagodhattunk. Ráérezhettek a programban részt vevő gyerekek az Érmellék mind természeti, mind kulturális egységére, hogy ezt a trianoni határokkal mesterségesen szétválasztott történelmi tájegységet nem csak az Ér-folyó köti össze, hanem a közös hagyományok, szokások, a közös nyelv, a közös történelem.

A pályázati programtervben megfogalmazott célok maradéktalan megvalósítására törekedtünk. Az alapvető cél a közösségi- és összetartozástudat erősítése a határok felett átnyúló nemzeti, történelmi, nyelvi, kulturális értékek feltérképezése révén, illetve ezeknek a minél alaposabb megismertetése, elmélyítése a gyerekekben. Az idei pályázatunkban az Érmellék ismert irodalmi személyeinek életét, munkásságuknak egy-egy szeletét kívántuk megismertetni a pályázatban résztvevő gyerekekkel, és erősíteni a gyerekekben, hogy a magyar kultúra, a magyar nyelvi közösség, a magyar nemzeti terület nem ér véget a jelenlegi országhatárral, és hogy a „határokon túli” magyar közösségek is éppen olyan „építő kövei” a kárpát-medencei magyar nemzeti közösségnek, mint az anyaországiak.

ereninnen02

A bejegyzés megosztása:

Himnusz képekben

Himnusz képekben címmel zárult az „Éren innen, Éren túl” TTP-KP-1-2019/1-000179 számú testvértelepülési pályázat rendezvénysorozata, amelyre a székelyhídi Petőfi Sándor Líceum és a Létavértesi Arany János Általános Iskola tanulóit hívtuk, hogy képi formában fogalmazzák meg, mit üzen számukra nemzeti imádságunk. A pályázatra érkezett alkotások különböző technikai megoldásokkal, a makettől a ceruzarajzokig jelenítették meg Kölcsey költeményének egy-egy részletét.

Az alkotásokat Máté József rajztanár irányításával értékelte a szakmai zsűri. A legszebb munkákat készítőket tárgyjutalomban részesítettük:

I. Hercz Béla 7.c
II. Koszta Panna 8.b
III. Tóth Orsolya 6.b

Különdíj: Jónás Réka 7.b

himnuszkepekben01

A bejegyzés megosztása:

Karácsonyi ajándék – Ubtech Alpha 1E Programozható humanoid robot

Az idén a tankerület jóvoltából iskolánk tanulói egy különleges karácsonyi ajándékban részesültek. Egy Ubtech Alpha 1E Programozható humanoid robot érkezett hozzánk.

alpha01

Az Alpha 1E humanoid robot segítségével a gyerekek olyan készségeket sajátíthatnak el, amelyek megkönnyítik az eligazodást a rohamosan változó digitális világban.

Az emberi testet utánzó formát 16 szervomotor mozgatja, melyek önálló IP címekkel rendelkeznek és infravörös érzékelők, gyroszkópok adatszolgáltatásának összehangolásával olyan összetett mozgásokra is képes, mint fekvőtámasz, kézenállás.

Amellett, hogy előre programozottan fordul jobbra, balra, halad előre, hátra és oldalra, jógázik, kung-fuzik, táncol és akár mesél is angol nyelven, grafikus alapú programnyelvén bármilyen más mozgássor megtervezhető számára. Új “testtartás” algoritmusa révén sétálás közben még emberibb hatást kelt, mint eddig bármikor. Szenzorain keresztül “érzi” környezetét, intelligensen alkalmazkodik és reagál.

A kicsomagolás után rövid demók segítségével szemléltettük a robot képességeit, láthatóan a gyerekek nagy örömére. Az angol nyelvet tanulók egyszerűbb vezérlőparancsok segítségével irányíthatják is.

alpha03

alpha04

A bejegyzés megosztása:

Barangolás az Érmelléken

A Rozsnyai Gyűjteménybe látogattunk el december 5-én a 8.a osztályos tanulókkal és a könyvkuckós diákokkal. „Az Érmellék elfeledett világa…” időszaki kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai órán a gyerekek Kővári Emese vezetésével megismerkedtek a pákászok életével, az Érmellék vízi világával.

rozsnyai201901

Szervező és kísérő pedagógusok: Milotai-Kiss Ildikó, Milotai József

A bejegyzés megosztása:

Bűvösvölgyben jártunk

Különleges élményben volt része 6. évfolyamos diákjainknak december 4-én. A debreceni
Bűvösvölgy médiaértés-oktató központba látogattak el és csoportos foglalkozásokon vettek részt. Ezen a napon tanulóink különböző szerepkörben (színész, műsorvezető, újságíró) próbálták ki tehetségüket, ismerkedtek a rádiózás, a filmkészítés, a híradózás és az újságkészítés rejtelmeivel. A program célja, hogy támogassa a gyerekeket a média tudatos és biztonságos használatában.

buvosvolgy01

buvosvolgy02

buvosvolgy03

Szervező pedagógus: Molnárné Pelei Andrea
Kísérő pedagógusok: Bertóthy Tamás, Máté József, Milotai-Kiss Ildikó

A bejegyzés megosztása:

Pályaorientációs nap 2019

A 2019. december 7-én lebonyolított Pályaorientációs napon a 7b osztálynál először az iskolánk védőnője, Janka Sándorné Edit tartott egy „Hogyan lettem védőnő” című előadást. Ezt követően az iskola udvarán felállított termálvízkút fúrótornyát néztük meg közelebbről, illetve az ehhez tartozó további eszközöket, lakókonténereket és munkálatokat. A műszakvezető rövid tájékoztatót tartott a nem éppen irigylésre méltó munkáról. Miután jól átfáztunk, visszavonultunk az iskolába, ahol a számítógép építés alapjaival ismerkedtek a gyerekek az osztályfőnökük vezetésével.

hogyanlettemvedono

furotorony

furotorony02

szgszerviz02

szgszerviz

A bejegyzés megosztása:

„Egy a múltunk, egy a nemzetünk”

Pályázati azonosító: HAT-18-01-0150

Iskolánkban már több éve hagyomány, hogy a Határtalanul program felhívására hetedikes tanulóinknak összeállítunk egy olyan programot, amelyben a mai országhatáron kívül rekedt területek történelmével, földrajzával, irodalmával ismerkedhetnek meg. Tesszük ezt azért, mert úgy gondoljuk, hogy „az elméleti tudás lelkesedése eltörpül azon érzések mellett, amelyek bennünk ébrednek, ha egy-egy történelmi emlék, egy düledező várrom a maga valóságában bontakozik ki szemünk előtt, vagy egy csata helyét, a régi dicső emlékek színterét természetben keressük fel; ha elmerengünk egyik-másik magasabb bércről nyíló körképen, amelyben szemünket, lelkünket gyönyörködtetve bontakozik elénk hazánk erdős-hegyes, folyóvizek ezüstszalagjaival végigszántott, termékeny rónaságokkal váltakozó és falvakkal tarkított szép földje; vagy ha vándorútunkon megpihenve, elmélázva hallgatjuk a hegyi patak csörgedezését, amely arról regél, hogy ő is a magyar föld szülöttje, a mi magyar anyaföldünket öntözi és átérezzük, hogy mindaz, amit így megismertünk, megszerettünk, a mi sajátunk, a mi édes szülőföldünk! Reichart Géza

Azzal a céllal állítottuk össze a pályázati programunkat, hogy tanulóink az országhatárt átlépve megértsék azt, hogy a határ két oldalán élőket összeköti a közös történelmi múlt, a közös földrajzi egység és az összetartozás.

Torocko2018a

Torockó a Székelykő lábánál

A kirándulás előtt a sor került az előkészítő foglalkozásra, ahol az utazáson résztvevő tanulók megismerték a „Határtalanul!” programot és az utazás napjainak programját. A szaktanárok színes ppt. bemutatót tartottak a felkeresendő helyszínekről. Az előkészítő foglalkozás után a tanulók vidám vetélkedőn vettek részt, ahol a hallottak és látottak alapján mérték össze tudásukat. Az indulás előtt az utazó tanárok segítségével megvettük az emlékkoszorúkat, nemzeti színű szalagokat és az útra való gyümölcsöt, édességet, gyümölcslevet.

hatart201801

hatart201802

Elérkezett az indulás napja. A határ átlépése után a tanulókkal megbeszéltük az óra átállítást, Románia földrajzát, a pénzváltást és a pénz használatát. Utunk első megállója Szilágysomlyó a Kraszna folyó partján. A Báthori család egykori várában hallgattuk meg a tanulói beszámolót, amit Milotai tanár úr érdekes ismeretekkel egészített ki. Következő megállónk Zsibó volt. A Wesselényi családról és a fénykorában csodálatos kastélyról Máté tanár úr tartott bemutató előadást. Az egykori kastélykertben egy színvonalas botanikus kertet alakítottak ki, amit a gyerekekkel közösen fedeztünk fel.

hatart201803

Rövid kitérőt tettünk Almásgalgóra, ahol a „sárkányok kertjének” érdekes alakzatait jártuk körbe. Itt lehetőség volt közvetlenül szemléltetni, a külső erők felszínalakító munkáját.

hatart201806

hatart201804

hatart201807

hatart201813

Délután megérkeztünk Kolozsvárra. A város felfedezését a Farkas utcán kezdtük, majd a várfal érintésével a főtérre érkeztünk. Sajnos a Szent Mihály templomot csak kívülről tudtuk megcsodálni, mert restaurálás folyik az épületben. Mátyás király szülőházánál felelevenítettük a tanulókkal az „igazságos” királyról szóló mondákat. A sétánk során igyekeztünk a tanulóknak szakszerű történelmi, művészettörténeti tájékoztatást adni. A nap végén a tanulók már izgatottan várták, hogy mikor érkezünk a szállásra, de még jobban izgultak, hogy ki-kivel fog egy szobába kerülni. A szállásunk nagyon rendezett és kényelmes volt és nagyon finom ételekkel vártak bennünket.

hatart201810

Második napunk a tartalmas reggeli után Nagyenyeden kezdődött. megismerkedtünk a városkával, majd a Bethlen Kollégiumba mentünk, ahol a hetedikes tanulókkal közös programon vettünk részt. Az iskolánk tanulói néhány verssel készültek, majd a versek után közös éneklésre került sor. Megható volt hallgatni a két iskola tanulóinak közös énekét, „ Hogy történjen bármi, amíg élünk s meghalunk, mi egy vérből valók vagyunk! „

hatart201805

Az ebéd előtt a kollégium alatt található boros pincével és a helyi szőlőművelés hagyományaival ismerkedtünk meg, majd elfogyasztottuk a finom ebédet.

Torocko2018b

Nagyenyedi Református Kollégium – Bethlen Gábor szobránál

hatart201811

Délután a lélegzetelállító Kőközi szoroson utaztunk keresztül és érkeztünk meg Torockószentgyörgyre. A gyerekek már nagyon várták a túrát, amely során a szikla csúcson álló Ilona várat „hódítottuk” meg. A várban megtartott földrajz óra mindenki számára emlékezetes marad. A nap vége felé Torockóra érkeztünk, ahol a falu főterén található játszótér takarításával segítettünk a helyi közösségnek. Estére visszaérkeztünk Kolozsvárra, a szállásunkra, ahol a napi események felelevenítése és dokumentálása után jólesett a pihenés.

hatart201815

hatart201812

A harmadik napot Tordán töltöttük. Délelőtt felkerestük a sóbányát, ahol idegenvezető kíséretében ismerkedtünk a földalatti csodával. Ebéd után ismét túracipőt húztunk és végig sétáltunka tordai hasadékon. A gyerekek felidézték a hasadék kialakulását „magyarázó” mondát, majd a sziklafalak között megbeszéltük egy rendkívüli földrajz órán a hasadékot létrehozó folyamatokat.

hatart201809

hatart201814

A túra után fáradtan, de sok-sok ismerettel gazdagodva indultunk hazafelé. Hazaérve a szülők és a gyerekek hálásan köszönték meg a csodálatos három napot!

A bejegyzés megosztása:

„Szelet a vitorlába” 2019

Huszadik alkalommal várták a diákokat, a szülőket a debreceni pályaválasztási és szakképzési kiállításra. A „Szelet a vitorlába” programon 8. évfolyamos diákjaink is részt vettek október 10-én a Főnix Csarnokban. A rendezvényen oktatási intézmények, cégek, munkáltatók mutatkoztak be és hasznos információkkal szolgáltak leendő középiskolásaink számára.

IMG_4238

IMG_4237

IMG_4235

A bejegyzés megosztása: