Digitális témahét

A második félév elején megrendezett pénzhét után április elején a digitális témahetet valósítottuk meg iskolánkban. Ebből az alkalomból diákjaink informatikai eszközökkel és az internet világával kapcsolatos rendhagyó órákon és foglalkozásokon vehettek részt, hogy tovább mélyítsék digitális kompetenciáikat és felelősségteljes számítógép-használókká váljanak.

A hét rendhagyó programjai az alábbiak voltak:
“Netezz biztonságosan!” – Az internethasználat veszélyeiről az osztályfőnöki órák keretében esett szó a felső tagozatban. A beszélgetések során nagy hangsúlyt fektettek a internetfüggőség kialakulásának megelőzésére és a személyes adatok védelmére.

A Penge Quiz smartkid interaktív vetélkedőt Zsíros József segítségével ismerhették meg tanulóink. Ez az interneten elérhető játék jó lehetőséget kínál a tanulásra és a szórakoztató és egyben hasznos szabadidő-eltöltésre.

Az internetes zaklatásról és ennek megelőzéséről ugyancsak Zsíros József tartott előadást a felső tagozatban.

Az IKT eszközök játékos használatába Tarnainé Papp Anita vezette be diákjainkat. Az információs és kommunikációs technológiai eszközök (röviden IKT) manapság mindennapi életünk részeivé váltak, így fontos, hogy már a gyerekek is elsajátítsák helyes használatukat.

A gyerekek kedvenc irodalmi hősének facebook profilját Molnárné Pelei Andrea segítségével készítették el a gyerekek. A foglalkozás célja az volt, hogy tanulónk szembesüljenek azzal, milyen könnyű mások “bőrébe bújni” és akár hamis személyazonossággal feltűnni az internetes közösségekben.

“Úgy érted-e, ahogy én?” címmel manapság gyakran használt divatos angol kifejezések magyar jelentését, illetve megfelelőjét ismerhették meg tanulóink. A foglalkozásokat Szima Anikó és Lakatos Éva tartották.

Mindenkinek köszönjük, hogy aktívan részt vett a programokon!
Reméljük, tanulóink hasznos ismereteket és tartalmas élményeket szereztek a hét során!
Köszönjük a pedagógusoknak, hogy ismét érdekes programokkal színesítették iskolánk hétköznapjait!

Létai Ilona
munkaközösségvezető

A bejegyzés megosztása:

Alapműveleti matematika verseny 2017

Az idei tanévben – hagyományainkhoz híven – ismét megrendezésre került az Alapműveleti matematikaverseny kistérségi fordulója, melyet Létai Ilona matematika munkaközösség-vezető szervezett iskolánkban.
Hét iskolából összesen 63 tanuló vett részt ezen a kicsit sem könnyű megmérettetésen. Iskolánk tanulói ismét szép eredményekkel öregbítették a Létavértesi Arany János Általános Iskola nevét. Szeretettel gratulálunk a versenyzőknek és felkészítő pedagógusaiknak!

Eredményeink:
4. évfolyam:  Flach Márk 2. helyezés – Felkészítője: Fazokán Jánosné

5. évfolyam: Veres Kristóf 1. helyezés – Felkészítője: Létai Ilona
Vida Ferenc 5. helyezés – Felkészítője: Létai Ilona

6. évfolyam: Zurbó Benjámin 3. helyezés – Felkészítője: Létai Ilona
Kalmár Barbara 5. helyezés – Felkészítője: Létai Ilona
Bozsóky Virág 6. helyezés – Felkészítője: Létai Ilona

7. évfolyam Kontor Balázs 2. helyezés – Felkészítője: Fodor József
Hadházi Panna 6. helyezés – Felkészítője: Fodor József

Szervező: Létai Ilona

alapmuv2017

A bejegyzés megosztása:

Fox Nemzetközi Angol Nyelvi Verseny

Iskolánk tanulói idén is részt vettek a Fox Nemzetközi Angol Nyelvi Versenyen. A versenyzők kategóriáikban közel 400 versenyzővel versenyeztek.

A következő helyezéseket sikerült elnyernünk:
Szoták Viktória (6.b) – 2. helyezés
Zurbó Csaba (8.c) – 1. helyezés
Mezei Benjámin (8.c ) – 2. helyezés

A helyezettek értékes tárgyjutalomban részesültek.

Fekete Barbara 5.b osztályos tanuló 10. helyezést ért el, oklevelet kapott. Adorján Zsófia 5.c osztályos tanuló a 25. helyen végzett.

Felkészítőjük: Lakatos Éva

Minden résztvevőnek szeretettel gratulálunk!

fox2017

A bejegyzés megosztása:

A költészet napja

Iskolánk felsősei minden bizonnyal megjegyezték, hogy mit is ünnepelünk április 11-én, a költészet napján. József Attila születésnapjáról ebben az évben is több programmal is megemlékeztünk. Magyar órákon és azok szüneteiben versek és idézetek kerültek a termek és a folyosó ablakaira és falaira is. A dráma szakkörösök az iskola előtti járdát is versekkel ékesítették fel és költeményekkel tarkított zászlókat helyeztek el az iskolában.
Előző napi debreceni kirándulásunk alkalmával Debrecen főterének közelében, a Református Nagytemplom mögötti parkban is tűztünk ki verseket a jeles nap és szeretett költőink tiszteletére.

Ezen a napon került megrendezésre a létavértesi városi könyvtár költészetnapi rajzpályázatának eredményhirdetése. A részt vevők feladata az volt, hogy egy szabadon választott, 20. századi verset illusztráljanak szabadon választott technikával. Közel 40 tanulónk készített versillusztrációt.

Az alábbi tanulók nyertek el helyezést a pályázaton:

4-5. évfolyam:
2. helyezés: Apai Liliána 4.a
4. helyezés: Kiss Gabriella 4.a

Felkészítőjük (szakkörvezető): Tarnóczki Zsoltné

6-8. évfolyam:
1. helyezés: Nagy Viktória 6.b
2. helyezés: Farkas Dorina 6.c

Különdíjasok:
Szabó Dorina 6.b
Vásárhelyi Amanda 6.b
Dienes Dóra 8.a
Tarnai Panna 8.a

Felkészítőjük: Máté József

Az elkészült alkotások egy hónapon keresztül megtekinthetőek a városi könyvtárban. Érdemes ellátogatni a kiállításra!

kolteszet2017diazott

A bejegyzés megosztása:

Tájékoztatás az 1. évfolyamra történő beiratkozásról

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Létavértesi Arany János Általános Iskolában a beíratásra

  •  2017. április 20. csütörtök délelőtt 7:30 – 17:30 között
  •  2017. április 21. péntek délelőtt 7:30 – 17:00 között

kerül sor.

A beiratkozás helyszíne Létavértesi Arany János Általános Iskola iskolatitkári iroda (4281 Létavértes, Árpád tér 10.)

A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • a gyermek TAJ-kártyája
  • a gyermek nevére kiállított lakcímkártya
  • óvodai szakvélemény
  • tankerületi szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van)
  • sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a szakértői bizottság szakértői véleménye (ha van)
  • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan
  • normatív kedvezmény igénybevételéhez a jogosultság megállapításához szükséges igazolás (határozat gyermekvédelmi kedvezményről, orvosi igazolás tartósan betegségről vagy igazolás családi pótlékról)

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a beíratás minden tanköteles korú gyermek számára kötelező!

Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása:

Zrínyi Ilona matematika verseny 2017

Az idei tanévben is neveztünk a Zrínyi Ilona matematika versenyre. Összesen 19 alsós és 14  felsős tanulóval indultunk neki ennek a nehéz versenynek. Négy gyerekünk kimagasló eredményt ért el, a többiek pedig a jó középmezőnyben végeztek.

Eredményeink:
3. osztály Felkészítő: Kónya-Huszti Julianna
Iles Dávid 34. helyezés

4. osztály Felkészítő: Fazokán Jánosné
Flach Márk 21. helyezés
Vlajk Johanna 94. helyezés

6. osztály Felkészítő: Létai Ilona
Kalmár Barbara 83. helyezés

A bejegyzés megosztása:

“A mesék égig érnek” – Felsős mesemondó verseny 2017

Idén is megrendeztük hagyományos mesemondó versenyünket a felső tagozatban. A versenyen furfangos legényekről és lányokról, együgyű szegény és gazdag népmesei alakokról és mindenféle állatról hallhattunk szórakoztató, mindenkit jó kedvre derítő népmeséket. A résztvevő diákok egytől egyig szépen felkészültek a mesemondásra, aminek nem kis tétje volt: Mesevár királyának lányát, Világszép Kisasszonykát kellett a mesemondó hősöknek kiszabadítania a hétfejű sárkány szorításából. A sárkány minden mesemondással egyre kisebb és kisebb lett, s végül kisegérré változott. Világszép Kisasszonyka ezzel megmenekült. Köszönjük a részvételt minden mesemondó diákunknak!

A két legügyesebb mesemondónk Konyáron, a járási mesemondó versenyen képviselheti iskolánkat:
1. helyezett: Szabó Márton 7.c
2. helyezett: Kalmár Barbara 6.b
3. helyezett: Fekete Barbara 5.b

A Rozsnyai Gyűjtemény különdíjasa: Ágoston Dorottya 5.b

Szeretettel gratulálunk mindenkinek!

Köszönjük a zsűrizésben végzett munkáját: Molnárné Pelei Andreának, Vass Viktóriának, Oláh Ágnesnek, és a Rozsnyai István Muzeális Gyűjtemény munkatársainak: Kővári Emesének és Jenei Szabinának.

A verseny szervezője: Tóth Zsuzsanna
könyvtárostanár

A bejegyzés megosztása:

Jubileumi Arany-nap

Idén iskolánk névadója születésének 200. évfordulóját ünnepeltük március 2-án, s róla emlékeztünk meg március 3-án, az Arany-napon.

A jeles alkalomból a pénteki tanítási nap helyett a városi művelődési házban gyűltek össze iskolánk felsős tanulói, ahol közösen szavaltunk részleteket Arany János: Családi kör című verséből.
Ezt követően a már hagyományos Arany Csillag Születik című rendezvény vette kezdetét, ahol a vállalkozó kedvű tanulóink mutathatták meg talpraesettségüket és ügyességüket. A rövid jelenetekből álló és zenés produkciókat természetesen több hetes előkészületek előzték meg, amiért köszönet illeti az őket segítő pedagógusokat!

Az idei legfényesebb Arany Csillagok:
1. helyezett: “Lúdas Matyi” – 5.b osztály (felkészítőjük: Létai Ilona)
2. helyezett – megosztott: Dream Dance táncegyüttes
(Tarján Renáta, Pénzes Tekla, Gaál Bernadett Lilla, Lénárt Dzsenifer, Szabó Laura Viktória 7.c, Mezei Patrícia 7.a) – segítőjük: Molnárné Pelei Andrea
2. helyezett – megosztott: Zumba Girls
(Hermeczi Ivett 7.a, Szabó Dorina 6.b, Vásárhelyi Dorina 6.b, Szabó Vivien 8.a)
3. helyezett: Rendhagyó divatbemutató
(Kelemen Panna, Szabó Vivien, Séber Bianka, Mezei Mónika, Szabó Virág, Dienes Dóra, Mezei Klaudia és Balogh Eleonóra 8.a) – segítőjük: Tarnainé Papp Anita
4. helyezett: Szoták Viktória 6.b – népdaléneklés

A délelőtt hátralévő részében a gyerekek előzetes jelentkezés alapján vehettek részt különböző sportversenyeken (foci, röplabda, kosárlabda, pingpong, sakk), kézműves foglalkozáson, valamint Arany János életéhez és műveihez kapcsolódó vetélkedőn és filmvetítéseken.

Az Arany János Vetélkedő helyezettjei:
1. helyezett: 7.b (Hadházi Panna, Mázló Lilla, Szabó Viktória)
2. helyezett: 8.a (Tarnai Panna, Kelemen Panna, Chromcsik Dominika)
3. helyezett: 7.c (Tarján Renáta, Gaál Bettina, Pénzes Tekla)

A legjobb magatartásért járó különdíj: 8.b (Bun Ágnes, Hiripi Szilvia, Hosszu Viktória)

Köszönjük mindenkinek, aki részt vett a programok megvalósításában!

Az Arany-napot a felsős farsangi diszkó zárta, ahol a büféről a 7.c, a zenéről pedig Szabó Balázs és Bodnár Gergő gondoskodott.

Köszönjük Zsíros Józsefnek, aki a hangtechnikát biztosította a délelőtt és a diszkó során.

A nap szervezője: Tóth Zsuzsanna
és a felsős diákönkormányzat

A bejegyzés megosztása:

Álarckészítő verseny 2017

Idén is megrendeztük hagyományos farsangi álarckészítő versenyünket, mely ezúttal is nagy népszerűségnek örvendett – különösen az alsósok körében. Nagy örömünkre szolgál, hogy minden évben szép számmal akadnak olyan gyerekek, akik kreativitásukat és szépérzéküket is készek megmutatni számunkra az elkészített álarcok segítségével.
Szeretettel gratulálunk minden ifjú alkotónak!

Az alkotásokat az iskola aulájában állítottuk ki.

A verseny helyezettjei:
Felső tagozat:
1. helyezett: Szoták Viktória 6.b
2. helyezett: Dienes Dóra 8.a
3. helyezett: Serdült Kitti Nikolett 5.a

Alsó tagozat:
1. helyezett: Balogh Dominik 3.b
2. helyezett: Moczok Ágota 3.c
3. helyezett: Deli Lilla 3.c

Különdíjasok: Komlósi Zsófia 1.b, Apai Zsófia 3.b, Molnár Zsófia 3.c

A verseny szervezője: Tóth Zsuzsanna könyvtárostanár
A zsűrizésben Máté József rajztanár nyújtott segítséget. Munkáját ezúton is köszönjük!

A bejegyzés megosztása: