Tájékoztatás beiskolázásról 2021

TISZTELT LEENDŐ ELSŐ OSZTÁLYOS DIÁK SZÜLŐJE/ TÖRVÉNYES KÉPVISELŐJE!

Tájékoztatás beiskolázásról

Tájékoztatom, hogy a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a 2021/2022. tanítási évre történő általános iskolai beiratkozás során nemcsak személyes, hanem online úton is lehetőség van beíratni a tanköteles korba lépő gyermekét. Az általános iskola első évfolyamára történő jelentkezésének elektronikus, online formájára 2021. április 10-től nyílik meg az informatikai lehetőség az Ön részére a KRÉTA rendszer felületén keresztül: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap. Az e-Ügyintézés „Beiratkozás Általános Iskolába (BÁI)” felület 2021. április 16-án éjfélig van nyitva. Amennyiben módosítani kíván a már elektronikusan beküldött adatokon, akkor ezt úgy teheti meg, hogy jelzi (telefonon: 52-585-023, vagy e-mailben: aranyjanos.letavertes@gmail.com) az intézmény részére a visszavonási vagy adatmódosítási szándékát. Az adatok módosítását a KRÉTA felületén a kérés alapján elvégezzük. Amennyiben a szülő visszavonja gyermeke jelentkezését, ennek következményeként a BÁI felületen  iskolánk a benyújtott jelentkezésre a szülő kérése alapján elutasító határozatot hoz, és saját rendszerünkben a gyermek adatait a „Beiratkozás visszavonva” státuszba állítjuk. Ezen műveletek elvégzését követően Ön ismét be tudja nyújtani gyermeke jelentkezését  egy másik iskolába.

Amennyiben Ön nem a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába íratná be a gyermekét, akkor is meg kell adnia a kötelező felvételt biztosító általános iskola nevét és címét is a jelentkezése során.

Akár körzetes, akár nem körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét, mindenképpen jelentkeznie kell az általános iskolánál, amely jelentkezés a fent jelzett online módon vagy személyesen történhet meg.

Az online beiratkozás esetén a beiratkozáshoz szükséges eredeti dokumentumok bemutatására a 2021/2022. tanév első napjáig (2021. szeptember 1.) kerülhet sor.

 A beiratkozás adatainak felvétele indokolt esetben személyesen is megtörténhet 2021. április 15-én és 16-án, a járványügyi veszélyhelyzet miatt megkövetelt egészségügyi szabályok szigorú betartása mellett. Ez a következőképpen alakul iskolánkban:

 Helyszín: Árpád tér 10. szám alatti épület (Emeletes iskola) aulája

Időpont:
2021.  április 15.  7:30 – 17:30
2021.  április 16.  7:30 – 17:00

Megjelenés csak lázmérést és kézfertőtlenítést követően, orrot és szájat eltakaró maszkban történhet. Egyszerre csak egy család (szülő / gondviselő és gyerek) tartózkodhat az épületben.

A fentiek után, akár online, akár személyesen történt a jelentkezése az iskolába, legkésőbb 2021. április 23-ig döntünk a gyermekek felvételéről és ezután küldjük el a tájékoztatásunkat Önnek.

 A beiratkozási eljárás során vagy annak lezárása után legkésőbb két héten belül Önnek nyilatkoznia kell arról, hogy gyermeke számára a hit- és erkölcstan vagy az etika órát választja. A hit- és erkölcstan tantárgy választása esetén meg kell jelölnie, hogy melyik egyház hit- és erkölcstan oktatásának megszervezését kéri majd gyermeke számára. A hit- és erkölcstan oktatással kapcsolatosan, az egyházaktól kapott információkat feltüntetjük a honlapunkon.

 A beiratkozáshoz szükséges dokumentumok, adatok megadása kapcsán Ön segítséget kérhet a gyermeke óvodájától – óvoda OM azonosítja, gyermekük oktatási azonosítója tekintetében. Természetesen iskolánk fenntartója, a Berettyóújfalui Tankerületi Központ is rendelkezésre áll a körzetes iskolákkal kapcsolatos információk, az online vagy a személyes beiratkozás rendjével kapcsolatos kérdések esetén.

 Létavértes, 2021. április 7.

Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása:

Kezdjük! – Még mindig online oktatás

Kedves Szülők, Diákok!

Lehet, hogy nem jó hír mindenkinek, de szeretném elmondani, tulajdonképpen csak emlékeztetőül, hogy a rövid pihenőnek a mai nappal vége, holnap folytatjuk a munkát. A forma nem változik: digitálisan. Reméljük, lehet tartani az előre kalkulált nyitás időpontját!

Most azonban megkérek minden diákot, holnap reggel a csütörtöki órarendnek megfelelően kezdje el a munkát, folytassa a tanulást! Mi pedagógusok online órákkal, segédanyagokkal, a lehető legtöbb támogatással igyekszünk megkönnyíteni ezt a tevékenységet. Nagyon fontos, hogy a kapott információk alapján dolgozzatok, pontosak legyetek, küldjétek vissza az önállóan elkészített munkákat, hogy tudjuk azt értékelni!

Az osztályfőnökök eljuttatták mindenkihez az online oktatáshoz készült Etikai Kódexet, melynek pontjait kérem, maradéktalanul tartsátok be!

Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a szünetnek vége, szabadsága pedig nincs egyetlen diáknak sem, viszont a módszer, amellyel tanulunk, teljes odadadást követel a tanítási-tanulási folyamat minden résztvevőjétől.

Kérem a szülőket, gyermekük napirendjét ennek megfelelően alakítsák, figyeljenek oda, hogy keljenek időben, dolgozzanak, időnként mozogjanak, s az étkezések is időben történjenek! A tanulás után is maradjon mindenki otthon, kerüljük a csoportosulásokat, csavargást! Vigyázzunk egymásra!

Mindenkinek jó egészséget, sikeres munkát kívánok!

Létavértes, 2021. április 7.

Nagy Józsefné
intézmény vezető

A bejegyzés megosztása:

Tavaszi szünet 2020-21

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

Elérkeztünk a tavaszi szünet előtti utolsó tanítási naphoz! Most egy hét pihenés következik számotokra. Legközelebb április 8-án, csütörtökön kezdjük el a munkát. Az előtte lévő nap iskolánk munkaterve alapján tanítás nélküli munkanap lesz – csak a tantestület fog dolgozni -, tehát a diákok számára meghosszabbodik egy nappal a szünet.

2021. április 8-án előzetes terveinkkel ellentétben még mindig digitális formában folytatjuk a munkát! Reméljük azonban, hogy nem sokáig!

Kérek mindenkit, a szünet után teljes erőbedobással, aktív részvétellel, kellő szorgalommal folytassa a tevékenységét! Szeretnénk, ha a tanulásban mindenki megfelelő előmenetelt tudna tanúsítani, s nem maradna le senki!

Köszönöm az együttműködést!

Létavértes, 2021. március 31.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Digitális oktatás 2021

Kedves Diákok! Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás immár harmadik hetében járunk. Tapasztalatainkat összegyűjtve, néhány tanácsot, kérést szeretnék megfogalmazni a tanulás ezen módjának sikeressége érdekében.

Pedagógusaink nagy odaadással, sok jelenléti óra tartásával, feladatlapok, segédanyagok küldésével igyekeznek a lehető legtöbb segítséget nyújtani a tanuláshoz.

Szép számmal vannak tanulók, akik odateszik magukat, részt vesznek az órákon, visszaküldik a feladatokat, haladnak velünk.

Sajnos van példa az ellenkezőjére is! Az osztályfőnökök folyamatosan figyelmeztetik azokat, akiknek nem jut eszébe, hogy saját maguk ellen dolgoznak, vagyis nem dolgoznak, nem értik, hogy így óriási lemaradást halmoznak fel! Azoknak a diákoknak, akik folyamatosan posztolnak, képeket, videókat tesznek fel a facebook oldalukra, minden eszközük megvan arra, hogy tartsák a kapcsolatot tanáraikkal, feladatokat küldjenek vissza, tanuljanak.

A Kréta felületén mindig feltesszük a házi feladatokat, azt kérem mindeniktől, ez alapján dolgozzon!

Kedves Szülők!

Kérjük Önöket, kísérjék figyelemmel gyermekeik tevékenységét, segítsék őket a napirend betartásában!

Az oktatás most sem megszűnt, hanem új formában megy tovább. Nem szünetet, nem szabadságot kaptak a tanulók, ezért a napirendjüket is a jelenléti oktatáshoz kell igazítani!

Szorgalmi időszakban nem szeretnénk, ha csavargással, kóborgással töltenék az időt a gyerekek, s tanulás után is kerülni kell a csoportosulásokat! Vigyázzunk egymásra, másokra!

További sikeres munkát, jó egészséget kívánok!

Létavértes, 2021. március 24.

 Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Ajánlja fel adója 1%-át jó helyre!

Az iskola alapítványa aktívan hozzájárul az intézményünkben folyó oktató-nevelő munka segítéséhez. Támogatásának köszönhetően valósulhatnak meg délutáni programok, juthatnak el diákjaink tanulmányi és sportversenyekre, könyvjutalmat vásárolhatunk segítségével, de a mindennapi nevelő-oktató munka sikeréhez is hozzájárul eszközök vásárlásával. Az elmúlt évben beszűkült annak a lehetősége, hogy az alapítvány vagyonát gyarapíthassuk, így még nagyobb szükségünk lenne az adó 1%-ából történő bevételre.

Kérjük, ajánlja fel adója 1 %-át iskolánk alapítványának!

Az ehhez szüksége adatok:

A Létavértesi Arany János Általános Iskola Tanulóiért Alapítvány
Adószám: 18540680-1-09

Köszönjük segítő szándékát az iskola diákjainak nevében!

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Az általános iskolai beiratkozás felvételi körzethatárai 2021

A Létavértesi Arany János Általános Iskola körzethatárai:

Akotmány utca, Árok utca, Árpád utca, Árpád tér, Bajcsy-Zsilinszky utca, Baross utca, Batthyány utca, Bem J. utca, Berkes tér, Bocskai utca, Bólyai utca, Csokonai utca, Debreceni utca, Diószegi utca, Epreskert utca, Fenyő tér, Gyár utca, Hajnal utca (Cserekert), Halom utca, Hunyadi utca, István utca, Jókai utca, József A. utca, Károlyi utca, Keleti utca, Kepecstag (tanya) , Kert utca, Kinizsi utca, Konyári utca, Kossuth utca, Kossuth kert,
Kölcsey utca, László utca, Lehel utca, Május 1. utca (Cserekert), Mosonta-kert, Móricz Zs. utca, Nagyváradi utca, Nap utca, Népbolt utca, Petőfi utca, Rét utca, Rózsa utca, Sándor utca, Szabadságharcos utca, Széchenyi utca, Szélső utca, Sziget utca, Szilerdő utca, Táncsics utca, Teleki utca, Temető utca, Tóth Árpád utca, Tulipán utca, Új utca, Vezér utca, Víztorony utca, Vörösmarty utca, Zöldfa utca

A bejegyzés megosztása:

TÁJÉKOZTATÁS

Tisztelt Szülők!

A Kormány a 17/2021.(III.5.) EMMI határozat gyermekfelügyeletre vonatkozó részét módosította. Ennek megfelelően szeretnék tájékoztatást adni: mégis van lehetőség arra, hogy az iskola szervezzen a szülők igénye és kérelme alapján gyermekfelügyeletet.

Tekintettel arra, hogy a rendkívüli intézkedések fő oka a járvány terjedésének megakadályozása, ezért felhívnám a figyelmet, hogy a gyermekfelügyeletet csak a legszükségesebb esetekben – ha a szülők, nagyszülők munkavégzés miatt nem tudják megoldani a felvigyázást, vagy a védekezésben vesznek részt – vegyék igénybe!

A jelentkezés az ügyeletre (nem tanulásra, tanításra!) kétféle módon történhet:

  1. A szülő jelzi az osztályfőnöknek a szándékot, aki továbbítja az igényt az iskola vezetésének.
  2. Munkaidőben az 52-585-023-as telefonszámot lehet hívni.

Kérem, adják meg elérhetőségüket a híváskor, hogy vissza tudjunk jelezni az ügyeletről!
Az együttműködést előre is köszönöm!

Létavértes, 2021. 03. 07.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása:

Digitális munkarend 2021

Tisztelt Szülők!

Iskolánkban a 17/2021.(III.5.) EMMI határozat értelmében 2021. március 8-tól március 31-ig tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre a nevelés-oktatási folyamat.

Ezt követően tavaszi szünet lesz, majd az első tanítási nap 2021. április 7-én, reményeink szerint már hagyományos keretek között kezdődik.

A digitális oktatás ideje alatt a tanulók számára a tananyag kijelölése, a tanulás támogatása online módon történik. A KRÉTA felületet és a Classroomot használva eszközként juttatunk el ismereteket, feladatokat a diákoknak.

Ehhez a jelszavakat, hozzáféréseket minden szülő, tanuló számára már korábban eljuttattuk. Akinek nem sikerül belépni az adott felületre, az osztályfőnöknek jelezve tud segítséget kérni.

A digitális munkarend idején az egyébként iskolában töltendő időszak alatt a tanulók otthonukban, tanulással foglalkozva tartózkodnak.

Ügyelet az iskolában nem szervezhető.

Étkezést az Önkormányzat ebben az időszakban is biztosít az azt igénylőknek. Ez elvitellel történik a konyha épületéből.

Kedves Diákok!

Kérünk benneteket, a digitális oktatás idején a legjobb tudásotok szerint vegyetek részt az tanítási-nevelési folyamatban!

Az online órákra jelentkezzetek be, a feladatokat készítsétek el, küldjétek vissza, hogy a leginkább zökkenőmentesen kezdhessük a tavaszi szünet után a munkát!

Az együttműködést előre is köszönöm!

Létavértes, 2021. 03. 05.

Nagy Józsefné
intézményvezető

A bejegyzés megosztása: